Pozor ! Selský dvůr v Plzni - Bolevci je z důvodu plánované rekonstrukce veřejnosti nepřístupný. Vstup je možný pouze při mimořádných akcích inzerovaných na webových stránkách objektu nebo na základě individuální dohody se správcem areálu.

Zavřít

Rok na vsi

projekt revitalizace NKP Selský dvůr "U Matoušů"  v Plzni-Bolevci

 

Cíle projektu "Rok na vsi" ve vztahu ke specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce podpory :

1) Projekt řeší stavebně-technický stav památky

2) Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky

3) Projekt řeší dobu zpřístupnění památky

4) Projekt řeší obnovu památkových hodnot památky

5) Projekt řeší obnovu zahrady u památky

6) Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení.

7) Projekt řeší rekonstrukci a také budování expozic a depozitářů

8) Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný

 

Historie:

Po převodu Selského dvora v Plzni - Bolevci v roce 2007 na stát, přesněji do správy NPÚ, stát deklaroval záměr provést revitalizaci a zpřístupnění usedlosti veřejnosti. Národní památkový ústav zpracoval komplexní projektovou dokumentaci k revitalizaci areálu a její realizaci bránil nedostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu byla v dubnu roku 2016 podána žádost o evropskou dotaci na celkovou realizaci projektu v objemu do 40 mil. Kč z fondů EU IROP pro NKP. S ohledem na rozsah areálu, charakter prací a jejich objem je akce realizovatelná bez větších problémů. Lze předpokládat, že dokončení projektu v roce 2020 nabídne nově zpřístupněný statek veřejnosti také se zajímavou prohlídkovou trasou, odpovídajícím návštěvnickým zázemím a dostatečně rozmanitý program doplňkových aktivit.

Uskutečnění projektu ukončí dlouhodobá provizorní řešení realizovaná z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zpřístupněním objektu se doplní fond památek NPÚ prezentovaných veřejnosti o objekt lidové architektury.

Naopak, pokud projekt nebude realizován, může dojít k nežádoucímu prodlužování intervalu mezi předchozí investicí (dotace SMVS poskytnutá MK ČR na pořízení kompletní projektové dokumentace a realizaci první etapa obnovy) a jejím dokončení. Pomalý postup oprav je také neustálým terčem kritiky laické i odborné veřejnosti, která se o situaci aktivně zajímá.

 

Schéma plánovaného využití objektu :

 

1. Obytné stavení – prohlídková trasa

2. Stáje a chlévy - přízemí - pokladna, toalety, šatna, technická místnost, společenská místnost, podkroví – archiv, kuchyňka

3. Hospodářská stodola – kulturně společenské aktivity, workshopy

4. Sýpka – prohlídková trasa

5. Kolna – sklad

6. Zahrada – kulturně společenské aktivity , worshopy

7. Zázemí a pracoviště správy objektu

8. Provozní stodola, sklad

 

Stav projektu "Rok na vsi" ke dni 10.07.2017 -  rozhodnutí ministra kultury o poskytnutí dotace