Rok na vsi

Aktuální informace o postupu realizace projektu

prosinec 2020
Podlahy obytného stavení

Rekonstrukce vstupuje do finále a v obytném stavení se dokončují čisté prkenné podlahy.

prosinec 2020
Výmalby v obytném stavení

Po průzkumu a restaurování omítek přichází na řadu rekonstrukce výmaleb. Pečlivě jsme vybírali barevné kombinace a vzorky válečků podle dochovaných nálezů a ladili barevné odstíny do posledního detailu.

listopad 2020
Dokončování fasády obytného domu

Obytný dům je centrem celého areálu. Během rekonstrukce pláště, kromě doškové střechy byly restaurovány a konzervovány všechna kamenná ostění, pocházející z kompletní přestavby v roce 1809. Osazovány zpět byly dřevěné dveře ve štítu domu i na dalších místech. Kompletuje se zrestaurované zábradlí pavlače a schodiště na ni.

říjen 2020
Příprava expozice "Cesta obilí"

Expozice "Cesta obilí" bude umístěna v prostorech sýpky a návštěvníkům představí činnosti od setí, sklízení až po zpracvání zrna i slámy.

říjen 2020
Zahájení revitalizace zahrady a sadu

září 2020
Stěhování zemědělské techniky ze zámku Červené Poříčí

Pro potřeby expozice zemědělských strojů se ze státního zámku Červené Poříčí stěhovaly do stodoly selského dvora U Matoušů různé zemědělské stroje. Nejobtížnějším úkolem bylo přesunout a usadit rozměrnou mlátičku.

srpen - září 2020
Pokrývání střechy došky

Na obytném stavení spočívala až do 90. let 20. století došková krytina. Po jejím dožití byla střecha provizorně překryta lepenkou a nyní se došek na střechu vrací.

Reportáž o unikátní pokládce střechy přinesla i regionální redakce České televize a Český rozhlas Plzeň.

červen 2020
Dokončení rekonstrukce sýpky

V sýpce bude následně instalována stálá multimediání expozice "Cesta obilí".

duben 2020
Dokončení rekonstrukce stodoly a vestavby správy areálu

Jedním z cílů projektu bylo vybudování kanceláří a zázemí správy areálu, včetně učebny pro pořádání tvořivých dílen a workshopů.

srpen 2019
Slavnostní zahájení prací

28. srpna 2019 byla za přítomnosti generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové, ředitele ÚPS NPÚ v Českých Budějovicích Mgr. Petra Pavelce, Ph.D., primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, senátora Ing. Lumíra Aschenbrennera, místostarostky MO Plzeň 1 Mgr. Ilony Jehličkové a předsedy Spolku boleveckých rodáků Ing. Bohuslava Strejce slavnostně zahájena obnova.

„Dnešním zahájením projektu plníme závazek, který jsme dali městu Plzeň i veřejnosti. Věřím, že obnova této hodnotné památky přispěje k posílení společenského a kulturního života nejen v městské části Bolevec, ale i v rámci celého města,” řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.