Správcovská prohlídka

Mimořádná rozšířená prohlídka celého areálu s krojovaným panem správcem, který vám vysvětlí v souvislostech, jak se na statku žilo, co bylo třeba zajistit, aby byla úroda co největší. Některé nástroje si budete moci i vyzkoušet.

Zatímco při běžné prohlídce leccos přehlédnete a komentovanou prohlídkou projdete jen obytné stavení, při správcovské prohlídce dostanete výklad i ke všem stálým expozicím. Jako průvodce se vám představí pan správce v lidovém kroji.
Dozvíte se, jak vypadala obec Bolevec před výstavbou dělnických domků i panelového sídliště, jak byla obec propojena s krajinou a kam až zasahovaly pozemky boleveckých sedláků. Můžete si také vyzkoušet, jak se mlátilo obilí nebo stavěli panáky ze snopů.

Základní informace

  • délka 90 minut
  • max. 15 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
30. 4. so 13.30–15.00
1. 5. ne 13.30–15.00
28. 5. so 13.30–15.00
29. 5. ne 13.30–15.00
26. 6. ne 13.30–15.00
30. 7. so 13.30–15.00
20. 8. so 13.30–15.00
21. 8. ne 13.30–15.00
10. 9. so 13.30–15.00
11. 9. ne 13.30–15.00
2. 10. ne 13.30–15.00
29. 10. so 13.30–15.00
30. 10. ne 13.30–15.00

Po domluvě se správcem je možné prohlídku objednat i na jiné termíny.

Vstupné

  • Dospělí 25–64 let 210 Kč
  • Senioři 65+, mládež 18–24 let, ZTP a ZTP/P 170 Kč
  • Děti 6–17 let 80 Kč

rezervace doporučena