Dětský den v Bredovské zahradě

Pro děti

  • 29. 6. 2019
  • 10.00–15.00
  • Děti do 3 let: zdarma; děti 3-15 let: 30 Kč; osoby od 15 let výše: 50 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí a 1-3 děti): 120 Kč.

Den plný soutěží pro rodiny s dětmi od 3 do cca 12 let ve výjimečně zpřístupněné Bredovské zahradě.

Děti čeká pět soutěžních stanovišť, kde budou plnit různé zajímavé úkoly za doprovodu kostýmovaných průvodců a získávat razítka do hrací karty, k tomu je čekají ještě další tři zábavná a herní stanoviště. Po nasbírání všech razítek čeká děti odměna a mohou vyplnit křížovku – budou hledat písmena do tajenky např. u zámecké věže, ve vrchnostenské kanceláři, u Zdislaviny studánky – a kdo najde všechna, dostane opět cenu. Pro rodiče je připravena výstava o vývoji a úpravách Bredovské zahrady za Gallasů a Clam-Gallasů, nebude chybět občerstvení.

Prosíme, aby si ti, kteří chtějí plnit úkoly, vzali tužku nebo propisku s sebou. 

Prosíme, respektujte zákaz vstupu se psy!