Mimořádná opatření Národního památkového ústavu v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR

V návaznosti na aktuální situaci vydal Národní památkový ústav mimořádná opatření, uzavřel památky s celoročním provozem a odložil zahájení návštěvnické sezony. Co to znamená pro návštěvníky a jaký dopad to bude mít na Národní památkový ústav? Čtěte níže.

Co všechno NPÚ ruší?

  • Vedení NPÚ již v úterý 10. března rozhodlo o uzavření všech památkových objektů s celoročním provozem a o odložení zahájení hlavní návštěvnické sezony na neurčito. Zrušeny jsou rovněž všechny přednášky, konference, semináře, besedy a vzdělávací a edukativní aktivity.

Budou otevřeny parky a zahrady?

  • Volně přístupné parky a zahrady u památkových objektů ve správě NPÚ zůstávají prozatím zpřístupněny pro veřejnost.

Jak to bude s on-line vstupenkami?

  • Peníze za již zakoupené vstupenky budou vráceny. On-line prodej vstupenek je nyní do odvolání pozastaven, provádět nelze ani e-mailové a telefonické rezervace.

Budou zrušeny pronájmy prostor za účelem konání svatby či filmového natáčení?

  • Již sjednané pronájmy prostor na památkových objektech za účelem konání svatby, za podmínky, že počet všech osob včetně přítomných zaměstnanců NPÚ nepřekročí 30, nebudou rušeny. Filmová natáčení se ruší.

Jaké projekty NPÚ připravoval na tuto sezonu?

  • Pro rok 2020 připravujeme dva celoroční projekty – Památky bez bariér (ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením) a Valdštejnové – Lvi ve službách císařů (projekt z cyklu Po stopách šlechtických rodů). Zahájení obou těchto projektů se odkládá na blíže neurčený termín.

Budou nadále probíhat obnovy památkových objektů?

  • Již probíhající projekty obnovy nadále pokračují, další obnovy nejsou v souvislosti s aktuální situací zahajovány.

Jaké dopady budou tato mimořádná opatření mít na NPÚ?

  • NPÚ zavádí úsporná opatření, například budeme omezovat ediční činnost, publikace budou vydávány především elektronicky, omezujeme nákup služeb a materiálu atd.

Co teď dělají zaměstnanci NPÚ?

  • Přestože zahájení návštěvnické sezony je odloženo na neurčito, naši zaměstnanci na památkových objektech mají i tak dost práce. Věnují se restaurování mobiliáře, připravují prohlídkové trasy, provádějí udržovací práce v parcích a zahradách a mnoho dalšího. S ohledem na přijatá úsporná opatření rušíme dohody s brigádníky, kteří měli v sezoně pracovat jako průvodci či pokladní.