Historie Bolevce a statku U Matoušů

Příběh obce Bolevec společně se statkem U Matoušů se píše již od středověku.

První zmínka o Bolevci je z roku 1382. Ves však pravděpodobně vznikla ve 12. století, kdy vznikaly mnohé kláštery, které měly za úkol kolonizovat rozsáhlé oblasti. Ves patřila kapitule sv. Apolináře v Praze na Novém Městě. V roce 1460 byla prodána městu Plzni za 200 kop pražských grošů. Tento prodej schválil přímo český král Jiří z Poděbrad. Město Plzeň koupilo Bolevec se záměrem postavit zde rozsáhlou rybniční soustavu. Vzhledem k zaplavování pozemků sedláků byla vsi dána různá privilegia. V roce 1461 měla ves 10 usedlostí a jedna z nich stála již na místě dnešního dvora U Matoušů, tehdy se ovšem nazýval Weysovský, jehož majitelem byl v letech 1635 - 1684 Matouš Vicl, po něm nese dvůr pojmenování „U Matoušů“.

V průběhu 19. století byl celý dvůr výrazně přestavěn. V roce 1809 byl vystavěn dnešní obytný dům, ovšem část stěn využila původní dřevěné konstrukce staršího domu. Byly vystavěny kapacitnější stáje a rozšířena stodola. Klenuté brány nesou letopočty 1830 a 1834. Ve čtyřicátých letech 19. století byla vystavěna nová sýpka, která nahradila starší menší špýchar. Poslední výraznou úpravou byla dostavba kolny ke stodole v roce 1925.

V roce 1952 bylo v Bolevci ustanoveno JZD. Družstvo zabralo hospodářské objekty. Ve stájích zřídilo výkrmnu vepřů. V domě mohly zůstat poslední majitelky, které se měly starat o holuby a drůbež. V roce 1976 bylo JZD zrušeno z důvodu výstavby panelového sídliště. Tomu měla původně ustoupit i celá Bolevecká náves, jen statek U Matoušů jako zapsaná památka měl být uchráněn. Naštěstí usilovnou prací několika jedinců byla Bolevecká náves uchována.

Od 80. let 20. století se uvažovalo o rekonstrukci celého areálu na Stanici mladých chovatelů a ochránců přírody. Pro tyto účely dokonce areál vykoupil stát, ovšem velmi hluboko pod cenou. Zahájené práce však zastavily události roku 1989. Po sametové revoluci byl celý statek vrácen původním majitelům z důvodu nevýhodného a nuceného prodeje. V té době byl dvůr již ve špatném stavu a došková krytina prakticky zmizela. V roce 2004 se povedlo areál vykoupit městem Plzní, které ho v roce 2007 převedlo na stát pod správu Národního památkového ústavu. V roce 2017 pak byl schválen projekt "Rok na vsi", v rámci kterého byla v srpnu 2019 zahájena stavební obnova a revitalizace celého statku, která byla dokončena na počátku roku 2021 a 1. června 2021 již statek U Matoušů přivítal první návštěvníky.