Popis statku

Areál památky sestává z velkého obytného stavení, z chlévů a stájí přiléhajících k jihozápadní straně dvora, zděného patrového špýcharu ležícího na východě a mohutné stodoly situované na jihu.

Dochované stavby jsou převážně klasicistního původu.

V linii ohrazení, na severní a západní straně dvora, stojí dvě velké zděné klenuté brány.

Obytné stavení je příkladem obydlí bohatého sedláka s tradiční trojdílnou dispozicí (střední, přední a zadní díl). Vstupním prostorem je poté síň, která sloužila jako hlavní komunikační uzel.

Ze síně se vstupuje do kuchyně s kamny a pecí - středního dílů;  do světnice v předním dílu (doplněného navíc o malou světničkou);  do obytné komory v zadním dílu.

Hospodářská část je patrová. V přízemí se nacházejí klenuté chlívce a v patře jsou z pavlače přístupné ještě dvě komory. Dům je částečně podsklepen. Ve sklepích se náchází druhotně použité gotické portálky.

Na západní straně dvora se nachází chlévy a stáje pro koně a dobytek. Jižní stranu dvora uzavírá stodola a kolna. Stodola obsahuje mlat a dvě perny.

Na východní straně stojí špýchar neboli sýpka. Přízemí je dělené na dvě komory, patro a podkroví jsou pak jednoprostorové. Pod sýpkou byl druhotně zřízen sklípek.

V severovchodním rohu stojí kolna s výklopnou částí pro vjíždění povozů.

Areál doplňuje sad s ovocnými stromy. Najdeme zde jabloně, hrušně, třešně, švestky. Významným a hodnotným keřem je pak klokoč na rohu sýpky.