Majitelé v průběhu času

Příběh posledních majitelů a jejich osudy

V 17. století vlastnil dvůr, zvaný Weysovský, Matouš Vicl. Právě po něm nese dvůr dodnes své pojmenování.

Další známí majitelé jsou zachyceni až v 19. století. Byli to manželé Vojtěch a Kateřina Mauerovi. Ti měli dceru Magdu, která se provdala za Vojtěcha Raise z Malého Bolevce. Raisovi měli 5 dětí. Jediného syna a 4 dcery. Během druhé světové války žila na statku dcera manželů Raisových Barbora Raisová.

Barbora Raisová vystudovala pedagogickou školu v Hradci Králové a učila malé děti ve škole. V letech 1921 - 1929 dokonce působila v české škole v Chicagu. Za druhé světové války sídlila ve statku motorizovaná jednotka o 3 německých vojácích. Paní Raisová tajně poslouchala rádio Philips a 4. května 1945 zaslechla zprávu, že američtí vojáci překročili československé hranice a pokračují směrem na Plzeň. Němci se již ve spěchu balili a chystali se k odchodu. Paní Raisová přesvědčila místního kováře Martina Peška, aby jí pomohl vyvěsit československou vlajku na lípu před stavením. Vlajka tam visela asi tři hodiny, než si ji při odchodu všimli němečtí vojáci a sestřelili ji.

Barbora Raisová před druhou světovou válkou

Po skončení druhé světové válce se k své sestře přistěhovala paní Marie Škrábková. V roce 1952 byla statek zabrán nově zřízeným JZD a Barbora Raisová, které se začalo říkat Bábinka, byla obviněna z velezrady. Původně měla být odsouzena k trestu smrti, nakonec ale byla propuštěna.

Obě ženy mohly zůstat bydlet na statku, ale musely se starat o holuby a slepice. O dům se nikdo nestaral a majitelky tak byly donuceny v roce 1957 prodat zbývající pozemky JZD, aby si mohly opravit střechu nad hlavou. V roce 1973 zemřela Marie Škrábková a na statek se nastěhoval její syn Karel Škrábek, vzdělaný muž, který byl stále pod dohledem StB. Barbora Raisová zemřela v roce 1978. Karel Škrábek dožil na statku samotářským životem až do roku 2002, kdy zemřel.

Barbora Raisová, řečená Bábinka, v pozdním věku