Velikonoce na Selském dvoře U Matoušů v roce 2024

Velikonoce na Selském dvoře U Matoušů byly ve znamení tradic a zvyků našich předků. Návštěvníci hojně využili možnosti prohlídky velikonočně vyzdobeného selského stavení i speciální prohlídky bolevecké návsi. Do velikonočního hávu se ostatně oblékl celý areál našeho statku. Pro zájemce byla připravena řada zajímavých rukodělných workshopů a besed. A na Bílou sobotu, se za krásného slunečného počasí, uskutečnil velikonoční jarmark.

Velmi se líbil workshop domácí výroby voskovaných ubrousků z pravého včelího vosku ze Šumavy od paní Jany Kozové. Celý statek krásně voněl a účastníci workshopu si domu odnesli vlastnoručně vyrobené voskované ubrousky.
I worskhop drhaných závěsných dekorací od paní Daniely Kunešové si kurzisté pochvalovali.

S oběma dámamy bude spolupráce i nadále pokračovat a vybrali jsme další tradiční rukodělné techniky, které si návštěvníci U Matoušů budou moci vyzkoušet :-)

Na Bílou sobotu se za velkého zájmu veřejnosti konal velikonoční jarmark a celý areál ožil.

  • zpívalo se, tančilo - Folklórní soubor Úsměv z Horní Břízy předvedl své "hráběcí štandrle",  které se u návštěvníků jarmarku setkalo s nadšením.
  • jedlo se a pilo,
  • povídalo,
  • kreativně tvořilo (minikurz pletení pomlázek)
  • nakupovalo u stánků se zajímavým regionálním sortimentem,
  • a přijela i televize a rozhlas :-)

Sladkou tečkou za velikonočním programem byla poté beseda s paní Terezou Olbrichtovou, která se v TV soutěži Peče celá země umístila v roce 2024 na druhé místě. Povídání s paní Olbrichtovou nad jejími dobrotami, které upekla a na statek donesla, u šálku kávy a hrnku čaje, byl pro všechny zúčastněné opravdovým zážitkem. A třeba tuto oblíbenou soutěž příští rok vyhraje někdo z účastníků našeho setkání :-)

Velikonoce2024.pdf

 

Příští velikonoční jarmark U Matoušů se bude konat na opět na Bílou sobotu, a to 19.4.2025